29/5/09

Dublín - Irlanda


A n'es hostel

Temple Bar, un barri molt encantador...

Vam poder gaudir d'una bona cervesa a sa fàbrica de Guinnes

6/5/09

Oxford

River Thames
The Library

Christ Church - El "college" més gran i famós de la Universitat d'Oxford.


Dining Hall - d'aquesta sala es va fer una còpia per rodar ses pel·lícules d'en Harry Potter.Entrada de la Universitat d'Oxford.