29/5/09

Dublín - Irlanda


A n'es hostel

Temple Bar, un barri molt encantador...

Vam poder gaudir d'una bona cervesa a sa fàbrica de Guinnes

No hay comentarios: